Utställningar på Rådhuset Laholm 2023

Åke Sintrings autografsamling 11 mars – 15 april

Konstrundan. Samlingsutställning 18 – 21 maj

Laxfisket i Lagan. Sommarutställning 29 juni – 19 aug 

Konstmånaden. Rådhuset . 1-30 oktober 

Södra Hallands hembygdsförening flyttar in vår hembygdshistoria i Rådhuset. 1 – 30 november                    .