Främjare av ord och bild

”Jan Olshedens och Göran Trydells stipendiefond för främjare av ord och bild”


Två laholmare och ungdomsvänner, Jan Olsheden och Göran Trydell, fyllde 1988 femtio år. Födelsedagen firades gemensamt, men istället för personliga gåvor uppmanades vänner och affärsbekanta att sätta in pengar i en fond. Då lades grunden till ”Jan Olshedens och Göran Trydells stipendiefond för främjare av ord och bild”.

Stipendiet delas ut i samband med Föreningen Gamla Laholms årsmöte.

Stipendiater:

1989                 Axel Ejwertz

1989                

1990                 Jan Mellhed

1991                 Rune Persson och Bertil Dahlqvist

1992                 Alf Göransson

1993                 Magdalena Rönneholm

1994                 Olof Stamberg

1995                 Börje Wall

1996                 Björn Hellberg

1997                 Roland Andréasson

1998                 Bo Lindblom

1999                 Kjell-Åke Gustafsson

2000                 Lillan Berg Hagenfeldt

2001                 Eric Rasmusson

2002                 Thomas Möller

2003                 Lars Corné

2004                 Eva Jagrell

2005                 Björn Rosendal

2006                 Gulli Mjöbring

2007                 Mikael Bengtsson

2008                 Ulrika Hermelius

2009                 Sven Martinsson

2010                 Viggo Edén

2011                 Annika Bengtsson

2012                 Diana Lavesson/Stefan Ljungqvist

2013                 Lennart Sandén

2014                 Christina Lindvall Nordin

2015                 Roy Karlsson

2016                 Stellan Sturesson och Lars-Hugo Larsson

2017                 Bengt Gärdfors

2018                 Jakob Mjöbring

2019                 Anna Andersson

2020                 Simona Arnstedt

2021                 Tina Blomberg

2022                 Marita Björk

2023                 Ulrika Träff

2024                 Nils Danred