Roger Hansson tilldelas stipendium ur Karl-Gustaf Jönssons minnesfond

Hishultsfödde konstnären Roger Hansson blir årets Karl-Gustaf Jönsson-stipendiat. Diplom och blommor utdelades i samband med vernissagen av hans utställning ”Svenska fåglar och cowboys” på Konsthallen i Hishult. Utställningen pågår t.o.m. 18 juni 2023. 1997 avled Laholmskonstnären Karl-Gustaf Jönsson och efterlämnade en stor mängd konstverk som ärvdes av hans syskon. De lät sälja konsten i samband med en minnes-utställning…

Ulrika Träff årets ”Främjare av ord och bild”

Jan Olshedens och Göran Trydells stipendium för ”Främjande av ord och bild”, tilldelades i år Ulrika Träff, välkänd för många Laholmare, bland annat för många års utgivning av Magasin Laholm. Stipendiet utdelades i samband med Föreningen Gamla Laholms årsmöte på Laholms Teater. Motivering:”Ulrika Träff, årets stipendiat av Föreningen Gamla Laholms utmärkelse ”Främjare av ord och bild”, har…