Byggnadsvårdspriset

Föreningen Gamla Laholm har sedan 2019 delat ut en utmärkelse
”för god insatser inom kulturminnes- och byggnadsminnesvård inom Laholms kommun”.
Byggnadsvårdspriset består förutom äran av en plakett som kan fästas på huset eller motsvararande.


Laholms kommun (Kommunfastigheter AB) tilldelas Föreningen Gamla Laholms pris för god byggnadsvård 2023 för den i samråd med Kulturmiljö Halland genomförda pietetsfulla och ytterst noggranna renoveringen av Tingshuset Höken 3, där ingen möda sparats för att i detalj återställa och till eftervärlden bevara den av Uno Forthmeiiers ritade och år 1915 uppförda kulturhistoriskt mycket värdefulla byggnaden.

Föreningen Gamla Laholm vill framhålla vikten av att den framtida användningen av huset blir sådan att den berikar samhällsutvecklingen av Laholm, och då i synnerhet med kulturell inriktning.

Föreningen Gamla Laholms pris för god byggnadsvård 2023 gick till Laholms kommun
och Kommunfastigheter AB för den minutiösa renoveringen av Uno Forthmeiiers tingshus i nationalromantisk stil från 1915.
Christer Jonsson (Gamla Laholm), Ove Bengtsson (Laholms kommun), Sven Palmqvist (juryn), Lars M Andersson (juryn), Joel Åkesson (Kommunfastigheter) och Peter Johansson (do) på Tingshusets trappa. Foto: Johan W Jönsson
Ove Bengtsson från Laholms kommun och Joel Åkesson från kommunfastigheter tar emot plaketten ur Gamla Laholms Sven Palmqvists hand. Foto: Johan W Jönsson

Mottagare av byggnadsvårdspriset

2018 Kerstin & Karl-Ove Bengtsson, Tellska huset i korsningen Storgatan-Vingesgatan

2019 Ingrid & Björn Hansen, fastigheten i korsningen Gamlebygatan-Evas gränd

2020 Agneta Larsson & Lars Rudin, Lönngården i korsningen Skolgatan-St Clemens gränd

2021 Laholms missionsförsamling, Missionshuset på Ryssgatan

2022 Den samlade bebyggelsen vid Stadstjänarebacken

2023 Laholms kommun och Kommunfastigheter AB, renoveringen av tingshuset