Byggnadsvårdspriset

Föreningen Gamla Laholm har sedan 2019 delat ut en utmärkelse ”för god insatser inom kulturminnes- och byggnadsminnesvård inom Laholms kommun. Byggnadsvårdspriset består förutom äran av en plakett som kan fästas på huset eller motsvararande.

2022 gick Gamla Laholms byggnadsvårdspris till fastighetsägarna kring Stadstjänarebacken i Laholm. Representanter för husen i det aktuella området på Stadstjänarebacken fanns på plats vid prisutdelningen. Från vänster: Joakim Andersson, Lars M Andersson (juryn), Marie Lennartsson, Lars Harrysson och Sven Palmkvist (juryn). Foto: Tommy Paulison

Mottagare av byggnadsvårdspriset

2018 Kerstin & Karl-Ove Bengtsson, Tellska huset i korsningen Storgatan-Vingesgatan

2019 Ingrid & Björn Hansen, fastigheten i korsningen Gamlebygatan-Evas gränd

2020 Agneta Larsson & Lars Rudin, Lönngården i korsningen Skolgatan-St Clemens gränd

2021 Laholms missionsförsamling, Missionshuset på Ryssgatan

2022 Den samlade bebyggelsen vid Stadstjänarebacken