Karl-Gustaf Jönssons minnesfond

Bakgrund

Ungdomsbild av
Karl-Gustaf Jönsson

1997 avled Laholmskonstnären Karl-Gustaf Jönsson och efterlämnade en stor mängd konstverk som ärvdes av hans syskon. De lät sälja konsten i samband med en minnes-utställning och intäkterna gick oavkortat till bildandet av en fond till Karl-Gustaf Jönssons minne. Fondens syfte är att dela ut stipendier till konstnärer födda eller verksamma i Laholms kommun.

Förvaltning

Fonden förvaltas av Föreningen Gamla Laholm. Styrelsen för Gamla Laholm utser tre ledamöter till en kommitté med uppgift att

  • årligen utdela ett eller flera stipendier till konstnärer födda eller verksamma i Laholms kommun
  • om behållningen i fonden så medger ge anslag till projekt och aktiviteter som markerar en lokal kulturambition i Karl Gustaf Jönssons anda

Ledamöterna i kommittén konstitueras efter varje årsmöte i Föreningen Gamla Laholm. Ledamöterna är fn ordförande i Föreningen Gamla Laholm, Christer Jonsson samt Roland Andréasson och Lars-Göran Persson.

Stipendiater från Karl-Gustaf Jönssons minnesfond

1999: Pål Svensson – För ett kraftfullt, konsekvent och kompromisslöst konstnärskap.

2000: Ockie Nidsjö – För sitt personliga bildskapande och sina pedagogiska insatser.

2001: Tomas Jönsson – För ett originellt, olydigt måleri som sluter former och spränger gränser.

2002: Ingen stipendiat

2003: Monica Hallberg – För ett engagerat och oegennyttigt arbete inom Teckningsmuseets vänförening.

2004: Agneta Göthesson – För en infallsrik och idéinriktad konst som söker nya spår och öppnar för spännande lösningar.

2005: Eva Göransson – För ett måleri med värme, vitalitet och frodig formkänsla.

2006: Ingen stipendiat

2007: Bernt Jonasson – För ett bildskapande med täthet, tyngd och tankekraft.

2008: Björn Rosendal – För ett bildskapande med lust och låga och för den brinnande entusiasm som skapade förutsättningar för landets enda teckningsmuseum.

2009: Ingen stipendiat

2010: Ann-Lis Krüger – För finurligt formulerande budskap i textila bilder med bett och berättarglädje.

2011: Ingen stipendiat

2012: Gitt Grännsjö-Carlsson – För ett konstnärligt skapande som ger nya dimensioner åt gamla material och öppnar ögonen för udda verklighetsvinklar.

2013: Ingen stipendiat

2014: Ulf Hansson – För genomtänkt konstnärlig verksamhet och gediget arbete med att dokumentera Ockie Nidsjös motivvärld.

2015 och 2016: Inga stipendiater

2017: Margareta Ek och Peter E Bengtsson – För att de med djupt allvar och befriande leklynne vitaliserat lokalt kulturutbud.

2018: Henrik Stenberg – För ett bildspråk som bygger världar och öppnar sinnen samt för ett konstpedagogiskt arbete med ambition och insikt.

2019: Magnus Carlsson – För ett egensinnigt skapande, inspirerat av udda material och motivområden.

2020: Ingen stipendiat

2021: Lars-Ivar Nilsson – För att han som konservator med känsla och kompetens bidragit till att rädda en viktig del av vårt kulturarv.

2022: Kjell-Åke Gustafsson – För att han öppnat nya dörrar i det lokala konstlivet och med bred och berikande utställningsverksamhet vidgat det kulturella synfältet.

2023: Roger Hansson – För en hisnande balansgång där serietecknandets glada galenskap går armkrok med insikter om livets förfall och förgänglighet.