Årsboken

Föreningen Gamla Laholm har sedan 1990 gett ut en årsbok.