Start

Åke Sintring kommer att vara med på de flesta av utställningsdagarna. Passa på att fråga Åke om sport (inte minst boxning), kändisar m.m.

Byggnadsvårdspriset

Byggnadsvårdspriset till Stadstjänarbacken

Föreningen Gamla Laholms pris för god byggnadsvård gick i år (2022) inte till innehavare av en enskild fastighet utan till fastighetsägarna i området kring Stadstjänarbacken. Priset delades ut lördagen den 27 augusti kl 11.00 vid Stadstjänarbacken till de boende, representerade av Joakim Andersson, Marie Lennartsson och Lars Harrysson

Motiveringen till priset lyder:

Området kring stadstjänarbacken är en oas i Laholm där tiden gått ovanligt  varsamt fram med såväl bebyggelse som trädgårdar. Byggnaderna, som uppfördes för cirka hundra år sedan, har i huvudsak vårdats väl. Fönsterna är i många fall original och det gäller även dörrarna. Den ursprungliga typen av fasad- och takbeklädnad har behållits liksom uthusbebyggelsen. Trädgårdarna prunkar. Sammantaget innebär detta att området uppvisar en ovanligt sammanhållen och bebyggelsehistoriskt intressant miljö, en miljö att prisa och värna.

Lars M AnderssonNågra representanter för husen  i det aktuella  området  på Stadstjänarebacken fanns på plats. Bilden från vänster: Joakim Andersson, Lars M Andersson, Marie Lennartsson , Lars Harrysson och Sven Palmkvist.

Bli medlem och stöd föreningen

Föreningen Gamla Laholm har till ändamål att främja konstnärlig, kulturell och litterär verksamhet med anknytning till Laholm och södra Halland. För en summa om 100:- erhåller du medlemskap i föreningen.

Bankgiro: 5656-9536 (Uppge namn och adress)

Swish: 123 527 1747 (uppge mailadress)

Arkiv

Gamla Laholms arkiv omfattar ca 40 000 fotografier från omkring år 1860 och framåt. Många kända laholmsfotografer är representerade. Arkivet är för närvarande ej inlagt i någon databas, men förarbete till detta pågår.

Föreningen har också en mycket omfattande vykortssamling. Samlingarna är koncentrerade till i första hand Laholm/Mellbystrand och södra Halland.

Läs mer här.Laxfiskaren Verner Bengtsson fångar pärlmusslor med
en speciellt konstruerad kniptång, 1920-talet.

Våra årsböcker