Medlemsportalen

På medlemsportalen kommer vi ha ett digitalt arkiv med alla utgivna Gamla Laholms Årsböcker sedan 1991, Det är ett stort arbete som pågår men vi kommer att gå ut med information när det finns något att betrakta på denna sida.

På sikt kommer vi också att lägga in Laholms Tidning här.

Allt material kommer att publiceras i pdf-format och vara sökbara.