Nils Danred årets ”Främjare av ord och bild”

På Gamla Laholms årsmöte erhöll Nils Danred Jan Olshedens och Göran Trydells stipendium ”för främjare av ord och bild”. Nils är författare till boken ”Fisket, Lagan och laxen”. Han har dessutom varit eldsjäl och initiativtagare till de framgångsrika porträttutställningarna i rådhuset, ”Laholmare förr och nu”. Till dessa har han bidragit med många intressanta personskildringar, vilka även publicerats i föreningens årsbok under de senaste åren.

Nils Danred mottog stipendiet av Gamla Laholms ordförande Christer Jonsson