Roger Hansson tilldelas stipendium ur Karl-Gustaf Jönssons minnesfond

Hishultsfödde konstnären Roger Hansson blir årets Karl-Gustaf Jönsson-stipendiat. Diplom och blommor utdelades i samband med vernissagen av hans utställning ”Svenska fåglar och cowboys” på Konsthallen i Hishult. Utställningen pågår t.o.m. 18 juni 2023.

1997 avled Laholmskonstnären Karl-Gustaf Jönsson och efterlämnade en stor mängd konstverk som ärvdes av hans syskon. De lät sälja konsten i samband med en minnes-utställning och intäkterna gick oavkortat till bildandet av en fond till Karl-Gustaf Jönssons minne. Fondens delar ut stipendier till konstnärer födda eller verksamma i Laholms kommun. Fonden förvaltas av Föreningen Gamla Laholm. En kommitté bestående av ordföranden i Gamla Laholm, Christer Jonsson, Roland Andreasson och Lars Göran Persson var helt eniga om att utse Roger Hansson som årets stipendiat med följande motivering:

”För en hisnande balansgång där serietecknandets glada galenskap går armkrok med insikter om livets förfall och förgänglighet”.

Roger Hansson KG Jönsson stipendiat 2023