Invigning av konstverk i Stadsparken 14 juni

14 juni kl 19.00 invigs ett konstverk av Nils Olof Andersson i stadsparken Laholm. Konstverket finansieras av Laholms kommun och Karl Gustav Jönssons minnesfond.