Hem | Program | Föreningen | Arkiv | Utställningar | Böcker och trycksaker | Medlemskap | Stipendier | Laholm | Kontakta oss | Logga in

Bildarkiv
Gamla Laholms arkiv omfattar ca 40 000 fotografier från omkring år 1860 och framåt. Många kända laholmsfotografer är representerade. Arkivet är f n ej inlagt i någon databas, men förarbete till detta pågår.
Föreningen har också en mycket omfattande vykortssamling. Samlingarna är koncentrerade till i första hand Laholm/Mellbystrand och södra Halland.


Parti av Lagan nedanför Gamleby och kyrkan sett från Köpingelandet 
i början av seklet
Laxfiskaren Verner Bengtsson fångar pärlmusslor med en speciellt 
konstruerad kniptång, 1920-talet
Tvättbykning vid Smedjeån i Mellby.
Fr v: Hanna (en av ”Höga Berg och djupa dalars” töser), Fina 
Johansson (Fiska-Fina) och Jenny Olsson, ca. 1925
Tretton pojkar som badar i små badkar, det obligatoriska badet, en 
gång i månaden, 1920-talet